نویسنده = رضایی، علی محمد
تعداد مقالات: 4
3. عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

دوره 12، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 155-171

10.22054/jep.2016.7387

علی محمد رضایی؛ فائزه جهان؛ معصومه رحیمی


4. نقش احساس تنهایی در نگرش دانشجویان به مواد مخدر

دوره 11، شماره 35، بهار 1394، صفحه 67-77

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ فاطیما نظری