نویسنده = حجازی، الهه
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم اخلاق از دیدگاه نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ پدیدارشناسی

دوره 16، شماره 56، تابستان 1399، صفحه 117-130

10.22054/jep.2020.44482.2722

مرضیه ساویز؛ الهه حجازی؛ غلامعلی افروز؛ کیوان صالحی


3. رابطه‌ی سبک‌های هویت با مؤلفه‌های سازگاری دانش‌آموزان: بررسی نقش واسطه‌ای تعهد*

دوره 12، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 1-21

10.22054/jep.2016.7335

بهروز ناظمی پور؛ عباس رحیمی نژاد؛ الهه حجازی