نویسنده = نیلی احمدآبادی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی بر اساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن

دوره 14، شماره 49، پاییز 1397، صفحه 1-27

10.22054/jep.2019.9326.1360

الهه ولایتی؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درامدی؛ اسماعیل سعدی پور


2. اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی

دوره 10، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 87-111

حسین زنگنه؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ علی دلاور