تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مهارت‌های حل مسئله و توانایی شناختی دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ صلاح اسمعیلی گوجار؛ سعید پورروستایی اردکانی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 221-249

https://doi.org/10.22054/jep.2021.46702.2774

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مهارت های حل مسئله و توانایی شناختی دانش آموزان می‌باشد. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نوع طرح‌های پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان چهارم ابتدایی منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 96-95 می‌باشند که 60 نفر از آن‌ها (30 نفر گروه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی امید درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوین

فریبرز درتاج؛ ابراهیم مهرعلیان

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22054/jep.2018.10692.1394

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مداخله امید درمانی براهمال کاری تحصیلی دانش‏آموزان دبیرستان های پسرانه ناحیه 1 شهر قزوین بوده است، از بین دانش آموزان پسر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین که تعداد دانش آموزان آن1815 نفر بود دو کلاس با ظرفیت 58 نفر با شیوه ی نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پس از پر کردن پرسشنامه اهمال کاری سولومن و راثبلوم ...  بیشتر

خصوصیات روان سنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه (BFQ-C-SF)

اکبر عطادخت؛ بهمن زردی گیگلو؛ حدیثه لاله

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/jep.2018.25625.1973

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه‌های تحصیلی ششم، هفتم، هشتم و نهم شهرستان اردبیل تشکیل می‌داد. از این میان 450 نفر نمونه به روش خوشه‌گیری چند‌مرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 19-33

چکیده
  چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بلبان آباد در سالتحصیلی 1392-1391می باشد. برای انتخاب نمونه از جامعه پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه خود کارامدی تحصیلی ...  بیشتر

اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان

محمدرضا فرشاد؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کوروش اسماعیلی؛ یوسف حبیبی

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 1-16

چکیده
  عزت‌ نفس یکی از مباحث مهم روان‌شناختی و روان‌درمانی هست و عوامل زیادی از قبیل کیفیت روابط والدین و انگیزه پیشرفت در آن تأثیر می‌گذارند. هدف این پژوهش بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت روابط والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان هست. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی در پایه ...  بیشتر

بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان

محمد علی مظاهری تهرانی؛ اسماعیل شیری؛ مصطفی ولی پور

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 17-38

چکیده
  تحقیقات تا به امروز حاکی از وقوع قلدری در هر مدرسه ای با درجات و شدت‌های متفاوت است که باعث آسیب جسمی و روان‌شناختی فرد قلدری کننده و قربانی می‌شود؛ لذا هدف این پژوهش بررسی شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان می‌باشد. نمونه این پژوهش به وسیله روش نمونه گیری در دسترس از 4 مدرسه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر