کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
تعداد مقالات: 5
2. خصوصیات روان سنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه (BFQ-C-SF)

دوره 14، شماره 48، تابستان 1397، صفحه 103-126

10.22054/jep.2018.25625.1973

اکبر عطادخت؛ بهمن زردی گیگلو؛ حدیثه لاله


3. تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان

دوره 11، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 19-33

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ صغری ابراهیمی قوام


4. اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 1-16

محمدرضا فرشاد؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کوروش اسماعیلی؛ یوسف حبیبی


5. بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 17-38

محمد علی مظاهری تهرانی؛ اسماعیل شیری؛ مصطفی ولی پور