تأثیر روش تدریس لایه به لایه بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی در مقایسه با روش های اکتشافی و برخط

فرهاد سعیدی؛ جواد پورکریمی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، ، صفحه 107-129

https://doi.org/10.22054/jep.2023.60045.3321

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تأثیر روش های لایه به لایه، اکتشافی و تدریس در کلاس های مجازی برخط بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان ابتدایی بود. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری شامل دانش‌‌آموزان پسر پایه ششم در مقطع ابتدایی شهر سنندج بوده که در سال ...  بیشتر

بررسی رابطه روش های تدریس (مباحثه گروهی،پرسش وپاسخ،نمایش علمی وسخنرانی) باانگیزه پیشرفت در دانشجویان

مریم رحیمی مند؛ عباس عباس‌پور

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4079

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر روش های آموزشی مباحثه گروهی،پرسش و پاسخ،نمایش علمی و سخنرانی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان بود.جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان مراکز تربیت معلم استان البرز بودند.در یک طرح نیمه آزمایشی 270 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب ودرچهار گروه جایگزین شدند.د انشجویان نمونه تحقیق پس از قرارگرفتن ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی

آزاد الله کرمی؛ حسن ملکی؛ افشین بابامرادی

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 55-79

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی برکفایت اجتماعی دانش‏آموزان پسر دوم راهنمایی شهرستان قدس صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، طرح تحقیق شامل پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه‏های آزمایش 1 و 2 است. جامعه این پژوهش عبارت ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش های تدریس مشارکتی و بارش مغزی و کفایت اجتماعی

آزادالله کرمی؛ حسن ملکی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6104

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی روش های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان پسر دوم راهنمایی به شهرستان قدس صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، طرح تحقیق شامل پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش 1 و 2 است. جامعه این پژوهش عبارت است از ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریّۀ طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

دکتر حسن اسدزاده؛ سارا محمودی‏راد؛ دکتر نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 22-39

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریۀ طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقۀ 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 1386- 1385 مشغول به‌تحصیل بوده‌اند. به‌منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، یک دبیرستان از بین نوزده دبیرستان دخترانۀ منطقۀ ...  بیشتر

مطا لعـه عوامـل تأثیرگـذار بر بکارگیری شیوه‌های نوین تدریس توسط معلَمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 85- 1384

حمزه آقاملایی؛ دکتر مهران فرج الهی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 131-167

چکیده
  این تحقیق به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری شیوه­های فعال تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان انجام گرفته است. جامعـه آماری این تحقیق شامل کلیـه معلمان استخـدام رسمی، حق التدریس و پیمانی یا قراردادی مقطع ابتدایی شهرستان گرگان به تعداد1300 نفرمی­باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و متناسب با جامعه آماری و از ...  بیشتر