مقایسه سطح حافظه کاری در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن

عارف کشتگر؛ میترا راستگومقدم؛ محمد حسین سالاری فر

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 149-169

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63839.3512

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کاری دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. این پژوهش شامل سه جامعه آماری دانش‌آموزان پسر ابتدایی پایه سوم و چهارم نارساخوان ادراکی، نارساخوان زبان‌شناختی و عادی در خواندن در شهر مشهد در سال تحصیلی 99-98 بود که از هر جامعه 15 نفر ...  بیشتر

شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به خواندن برای دانش‌آموزان دورة راهنمایی

مسعود حسینچاری؛ آناهیتا مهرپور

دوره 11، شماره 38 ، دی 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
  خواندن، در جایگاه یکی از مهارت‌های چهارگانةزبان‌آموزی، همواره توجه پژوهشگران حوزه‌های گوناگون، از جمله تعلیم و تربیت، را به خود جلب کرده است. خواندن، از ابزارهای مهم فهمیدن در دنیای کنونی است و دانش‌آموزان از آغاز سوادآموزی تا پایان دوران تحصیل خود، همواره با خواندن درگیر هستند. از این‌رو، توجه به ابعاد مختلف توانایی خواندن، ...  بیشتر

اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‎آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران

دکتر نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 130-154

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‏آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است. از بین 17 مدرسه، سه مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی و گروه کنترل قرار گرفتند. آزمون درک مطلب محقق ...  بیشتر