تاثیر بازی مبتنی بر هوش اخلاقی بر وجدان، خویشتنداری و مسئولیت پذیری اجتماعی کودکان با استعداد دبستانی

مائده جلائی؛ لیلا چراغ ملایی؛ روشنک خدابخش پیرکلانی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 59-89

https://doi.org/10.22054/jep.2020.38713.2536

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بسته بازی طراحی شده مبتنی بر هوش اخلاقی بر افزایش وجدان، خویشتن‌داری و مسئولیت­پذیری اجتماعی کودکان بااستعداد دبستانی بود. روش پژوهش، نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر با استعداد پایه­های چهارم، پنجم و ششم  ابتدایی منطقه سه ...  بیشتر

تأثیر بازی های آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی

علیرضا جعفری

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 71-85

چکیده
  زمینه: زندگی اجتماعی دارای شاخص ها و نمادهایی است. بدون شناخت نمادهای اجتماعی، نمی‌توان در اجتماع زیست. در واقع، مقدمه ی زندگی اجتماعی،«اجتماعی شدن» است؛ و دانشمندان تعلیم و تربیت برای استفاده از ابزارهای لازم جهت بهینه سازی بستر مناسب به منظور افزایش و ارتقاء رشد اجتماعی کودکان در دوران رشد تلاش می کنند. هدف: این پژوهش با هدف ...  بیشتر

میزان اثر بخشی بازی رایانه‏ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری در درس ریاضی اول ابتدایی

حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ هادی جعفری نژاد؛ حجت دهقانزاده

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 42-56

چکیده
  هدف این پژوش بررسی میزان اثربخشی بازی رایانه‏ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری درس ریاضی اول ابتدایی بود. برای رسیدن به این هدف از روش شبه آزمایشی و از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه این پژوهش تمامی دانش‏آموزان اول ابتدایی پسر شهرستان ورزقان و نمونه آن 30 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه‏گیری خوشه‏ای ...  بیشتر

مقایسه آموزش به روش تجربه و عمل(با تأکید بر بازی) با روش‏های زبانی و تأثیرآنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان پسر پایه دوم شهرستان زرین شهر در سال تحصیلی 86-85

کبری امامی؛ دکتر جمال الدین کولایی نژاد

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 114-137

چکیده
  پژوهش‏حاضر به‏منظور «مقایسه‏آموزش به روش‏تجربه و عمل(با‏تأکید بر‏بازی) با روش‏های زبانی و تأثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهرستان زرین شهر انجام گرفت». جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از:کلیه دانش‏آموزان پسر پایه‏دوم شهرستان‏زرین‏شهر که در‏سال تحصیلی ٨٦­٨۵مشغول به ...  بیشتر