نویسنده = حسین دهقانزاده
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش آموزان

دوره 12، شماره 39، بهار 1395، صفحه 119-134

10.22054/jep.2016.4120

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ محمد حسن امیرتیموری


3. میزان اثر بخشی بازی رایانه‏ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری در درس ریاضی اول ابتدایی

دوره 9، شماره 28، تابستان 1392، صفحه 42-56

حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ هادی جعفری نژاد؛ حجت دهقانزاده