نقش مؤلفه‌های صبر در پیش‌بینی رویکردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی

حسین زارع؛ اعظم فرمانی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8141

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه‌ی مدلی در مورد نقش مؤلفه‌های صبر در پیش‌بینی راهبردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور خرامه بود که در نیمسال تحصیلی 94- 93 مشغول تحصیل بودند. از میان این افراد، تعداد 270 دانشجو به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان گروه نمونه انتخاب ...  بیشتر

ارتباط ساختار اجتماعی آموزش، وضعیت اقتصادی–اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده با درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری

محمّدباقر اکبرپورزنگلانی؛ حسین زارع؛ محمود اکرامی؛ حمید ملکی

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 69-104

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5525

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی سهم وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سرمایه فرهنگی خانوده و ساختار اجتماعی آموزش در پیش­بینی درگیری­تحصیلی و پیشرفت­تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری و تفاوت‌های موجود در این زمینه بود. روش پژوهش همبستگی بود. آزمودنی­ها نیز شامل 700 دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی 93-92 بودندکه بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه ...  بیشتر

اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش‌های چندگانه دانش‌آموزان

سالار فرامرزی؛ حسین زارع؛ اعظم فتوت

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 151-177

چکیده
  هدف از انجام پژوهش بررسی اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش­های چندگانه دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. بدین منظور از بین دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-91 تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقایسه سبک‌های شناختی دانش آموزان دختر و پسر رشته‌های کامپیوتر و علوم انسانی

حسین زارع؛ احمد علی‏پور؛ رضا رحیمی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 61-80

چکیده
   هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک‌های شناختی دانش آموزان دختر و پسر رشته‌های کامپیوتر و علوم انسانی شهرستان قروه بود . مطالعه حاضر از نوع علّی-مقایسه‏ای (پس رویدادی) است. در این مطالعه 152نفر از دانش آموزان (76 دختر و 76 پسر) از هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. از آزمودنی‌ها خواسته شد ...  بیشتر