اثربخشی آموزش مهارت‏های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی؛ دکتر داریوش نوروزی؛ ایام قویدل

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 30-39

چکیده
  این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری‏اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه‏مرکزی ایران انجام گرفت. فرضیه‏های تحقیق عبارتست از آموزش راهبردهای شناختی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر بخش است و آموزش راهبردهای فراشناختی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات ...  بیشتر

یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی

حسین اسکندری؛ دکتر داریوش نوروزی

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 79-104

چکیده
  امروزه حدود یک هفتم مردم دنیا به زبان انگلیسی سخن می‌گویند و شمار زیادی آن را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی می‌آموزند. این زبان امروزه به عنوان یک زبان بین المللی، از لحاظ علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این‏رو بسیاری از نظام‌های آموزش رسمی، آموزش این زبان را در برنامه درسی خود گنجانده‌اند. در ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی کاربرد رسانه‌های مختلف آموزشی در مفهوم سازی

دکتر افسانه توحیدی؛ دکتر داریوش نوروزی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 102-140

چکیده
  این پژوهش میزان اثربخشی رسانه­های شنیداری- دیداری متحرک مختلف بر مفهوم سازی مفاهیم درس فیزیک- مبحث نیرو در یادگیرندگان سال اول راهنمایی را مورد بررسی قرار داده است. هدف کلی مقایسۀ اثربخشی سه رسانۀ تلفیقی (ترکیب آموزش برنامه­ای اسکینر، مراحل یادگیری گانیه، و طرح درس روزانه)، رسانۀ آموزشی دانش­یار (موجود در مراکز فروش)، و رسانۀ ...  بیشتر