اثربخشی آموزش مهارت‏های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی؛ دکتر داریوش نوروزی؛ ایام قویدل

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 30-39

چکیده
  این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری‏اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه‏مرکزی ایران انجام گرفت. فرضیه‏های تحقیق عبارتست از آموزش راهبردهای شناختی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر بخش است و آموزش راهبردهای فراشناختی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات ...  بیشتر

بررسی تحلیلی برنامۀ آموزشی دوره کارشناسی‏ارشد تکنولوژی‏آموزشی جهت ارائه برنامه‏ای مناسب

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، ، صفحه 112-135

چکیده
  بررسی تحلیلی برنامۀ آموزشی دوره کارشناسی‏ارشد تکنولوژی‏آموزشی جهت ارائه برنامه‏ای مناسب [1] [1]- این مقاله برگرفته از یافته­های طرح پژوهشی "بررسی تحلیلی برنامۀ آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت ارائه برنامه­ای مناسب" است که درسال 1385 در شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی به تصویب رسید. بدینوسیله از حمایت مالی ...  بیشتر

بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی جهت ارائه برنامه‌ای جامع برای راه‌اندازی این دوره در دانشگاه علاّمه طباطبایی

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 1-21

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه­ای جامع جهت راه­اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. سؤال­های اساسی در این پژوهش عبارت بود از: دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی دارای چه ضرورت­ها و اهدافی بوده و چگونه اجرا می­شود؟ چگونه می­توان دوره دکتری تکنولوژی آموزشی ...  بیشتر