نقش پیش بینی کننده سبک های فرزند پروری و حرمت خود در شادکامی دانشجویان

سولماز دبیری؛ علی دلاور

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6031

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی شادکامی براساس حرمت خود و سبک های فرزند پروری در دانشجویان بود. بدین منظور 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های حرمت خود روزنبرگ، شیوه های فرزند پروری بورای (فرم مادر) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برای تعیین و ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل (نظریه نمایش اجزاء) بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

محمدرضا مهدوی؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6032

چکیده
  تکنولوژی آموزشی با بکارگیری پایه های نظری روان شناسی یادگیری و روان شناسی تربیتی، از روش های موجود در حوزه طراحی آموزشی استفاده می کند و در این بین وظیفه طراحان آموزشی نسبت به گذشته دست خوش تغییراتی شده است. هدف: از اجرای این پژوهش «بررسی تأثیر استفاده از الگوی طراحی آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی سال اول ...  بیشتر

تأثیر ارزشیابی های توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوم مقطع ابتدایی شهر تهران

محمدعلی محمدی فر؛ محمود نجفی

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6033

چکیده
  ارزش های توصیفی و سنتی می توانند تأثیرات متفاوتی در حیطه های آموزشی و عاطفی داشته باشند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دوم ابتدایی شهر تهران بود. در این تحقیق، 108 نفر دانش آموزان سال دوم ابتدایی مورد پژوهش قرار گرفتند. نیمی از آنها در مدارس مشغول به تحصیل بودند که به شیوه ارزشیابی ...  بیشتر

مقایسه مکالمه، بازی آزاد و داستان گویی به عنوان شیوه های نمونه گیری زبانی در کودکان فارسی زبان

ایمان افخمی؛ پرویز شریفی

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6034

چکیده
  نمونه زبانی خود انگیخته بخش مهمی از پروتکل ارزیابی زبان محسوب می شود. یک نمونه زبانی اطلاعات مفیدی را درباره نحوه برقراری ارتباط توسط کودک فراهم می کند و ارزیابی گفتار در چهارچوب نمونه گیری از گفتار پیوسته فرد انجام می شود. هدف از پژوهش حاضر مقایسه سه روش نمونه گیری زبانی مکالمه، داستان گویی و بازی آزاد، از لحاظ ساختارهای زبانی موجود ...  بیشتر

در جستجوی درک روابط معنادار میان کارکردها و توانمند سازی روان شناختی سازمان مدرسه

فیروز افشارفر؛ عباس عباسپور

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 69-94

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6035

چکیده
  این پژوهش براساس نظریه اسپریترز (1995، 1996) و با هدف بررسی رابطه عوامل مرتبط با کارکردهای روان شناختی سازمان مدرسه و توانمندسازی روان شناختی انجام شد. تعداد 250 نفر از مدیران مدارس متوسطۀ دخترانه و پسرانه شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت بود از دو پرسشنامۀ: پرسشنامۀ اول ناظر بر سنجش توانمند سازی روان شناختی (اسپریترز، ...  بیشتر

مبانی و ویژگی های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش کاری

مسعود مرادی؛ هاشم فردانش

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 95-130

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6036

چکیده
  از عناصر مهم نظام تعلیم و تربیت در کنار سایر عوامل نظام آموزشی، رویکردها، الگوها و روش های تدریس است. تدریس فعالیتی است که در کانون و نقطه تلافی همه عناصر آموزشی قرار دارد و مهمترین عملکرد معلم در کلاس درس محسوب می باشد که زمینه را برای یادگیری فراهم می سازد. تدریس فرایند تسهیل کننده یادگیری است. از آنجا که با هر روشی نمی توان هر موضوعی ...  بیشتر

بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جوّ روانی-اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی

لاله خواجه؛ مسعود حسینچاری

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، صفحه 131-153

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6037

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی امکان پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی براساس اضطراب اجتماعی و جوّ روانی- اجتماعی کلاس بود. بدین منظور نمونه 550 نفری (250 دختر و 300 پسر) از دانش آموزان سال سوم راهنمایی در شهرستان جیرفت به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های خودکارآمدی ...  بیشتر