کلیدواژه‌ها = تعلل‌ورزی تحصیلی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 1-13

10.22054/jep.2019.24967.1948

فرشته هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ بیتا نصرالهی


2. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی

دوره 13، شماره 46، زمستان 1396، صفحه 191-202

10.22054/jep.2018.8482

سعداله هاشمی؛ مسلم شاهرخی؛ مصطفی خانزاده؛ زینب احمدی؛ اکرم گروسی


4. عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 161-185

ابوالقاسم یعقوبی؛ بهروز قلائی