روانشناسی یادگیری
تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش‌آموز و سطح کلاس بر بهترین اهداف شخصی دانش‌آموزان

الهه حجازی؛ مهسا صالح نجفی؛ فهیمه عباسی

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22054/jep.2019.29986.2157

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش‌آموز و سطح کلاس بر بهترین اهداف شخصی دانش‌آموزان بود. 600 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز در پژوهش شرکت کردند. متغیرها از دو سطح دانش‌آموز (خوشبینی تحصیلی و ارزش تکلیف) و سطح کلاس (خودمختاری ادراک شده، ساختار ادارک شده و درگیری ادراک شده) انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

اثربخشی مداخلات چندبعدی انگیزشی- شناختی بر ارزش تکلیف، جهت‌گیری هدف تبحری و خودکارآمدی تحصیلی

مهری اخلاقی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 111-129

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی انگیز شی- شناختی بر ارزش تکلیف، جهت گیری هدف تبحری و خودکار آمدی تحصیلی صورت پذیرفته است. روش این پژوهش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه اول روزانه در شهر سمنان در سال تحصیلی 94-93 بودند. تعداد 34 نفر از دانش آموزان با استفاده از شیوه نمونه گیری ...  بیشتر

رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‏ای جهت‏گیری هدفی

فریبرز درتاج

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، ، صفحه 98-111

چکیده
  اضطراب امتحان مسئله‏ای است که با عملکرد تحصیلی ارتباط دارد و شدت آن به عملکرد فرد آسیب زده و منجر به افت تحصیلی می‏شود و ارزش تکلیف به عنوان یک عامل مهم در رشد تحصیلی می‏تواند به واسطه جهت‏گیری هدفی بر اضطراب امتحان اثر داشته باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم ارزش تکلیف از طریق جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان ...  بیشتر

نقش مؤلفه‏های انتظار- ارزش بر پیشرفت شیمی دانش‏آموزان

فخری‏السادت حسینی؛ سیاوش طالع‏پسند؛ ایمان ا... بیگدلی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 40-73

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه ارزش تکلیف، باورهای توانایی- انتظار، درک دشواری تکلیف، منبع کنترل و پیشرفت قبلی با پیشرفت بعدی شیمی و آزمون مدل اکلز و ویگفیلد انجام شد. روش: به همین منظور 200 دانش‏آموز دختر پایه سوم (119 نفر رشته تجربی و 81 نفر رشته ریاضی) به صورت نمونه‏گیری تصادفی چند مرحله‏ای از میان دبیرستان‏های دولتی شهر تهران ...  بیشتر