مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه ی پیش از دبستان

عطیه شهودی‏مژدهی؛ فرخنده مفیدی؛ حمید علیزاده

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 2-14

چکیده
  پژوهش حاضر به مقایسه مهارت نوشتاری کودکان با و بدون تجربه پیش دبستانی در پایه ی اول دبستان و ارائه راهکارهای مناسب می‌پردازد. در این پژوهش علّی- مقایسه‌ای، جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول دبستان در شهر تهران است که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده است؛ بدین صورت که نمونه‌ای با حجم 60 دانش‌آموز کلاس اول دبستان ...  بیشتر

ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲

عادل ظفری نژاد؛ یدالله جوادی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، ، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5957

چکیده
  پژوهش حاضر به ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲ با توجه به اهدافی که برای مهارت نوشتن در کتاب راهنمایی معلم تدوین شده پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه دولتی و غیر انتقاعی ...  بیشتر