نقش واسطه‌ای استدلال اخلاقی در رابطه خودپنداره و فراشناخت اخلاقی با رفتار اخلاقی دانش‌آموزان دبیرستان

فریبرز نیکدل؛ مریم دهقان؛ ناصر نوشادی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، ، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8479

چکیده
  تأکید بر ارزش‌های اخلاقی به‌ویژه حمایت از رفتارهای اخلاقی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر واسطه‌ای استدلال اخلاقی در رابطه­ی خودپنداره و فراشناخت اخلاقی (متغیرهای پیش­بین) و رفتار اخلاقی (متغیر ملاک) دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شیراز بود. برای این منظور ۳۰۰ دانش‌آموز با استفاده از ...  بیشتر

مطالعه تغییرات انگیزش پیشرفت و خودپنداره به‌واسطه یادگیری زبان دوم (زبان مورد مطالعه: انگلیسی)

طاهره خیری گلسفیدی؛ شهربانو قهاری؛ بلال نظریان

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 79-89

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7027

چکیده
  مفاهیم خودپنداره و انگیزه پیشرفت جزء موضوعات اساسی در روانشناسی و نظام آموزشی می‌باشند. خودپنداره یکی از جنبه‌های مهم شخصیتی هر فرد و انگیزش یکی از عوامل اصلی دخیل در جریان فرآیند یاددهی –یادگیری است؛ بنابراین ضروری است که دنبال برنامه‌هایی باشیم تا بتوان از آن طریق در بالا بردن خودپنداره و انگیزه پیشرفت آنان تلاش نمود. این پژوهش ...  بیشتر