بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان

محمد علی مظاهری تهرانی؛ اسماعیل شیری؛ مصطفی ولی پور

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 17-38

چکیده
  تحقیقات تا به امروز حاکی از وقوع قلدری در هر مدرسه ای با درجات و شدت‌های متفاوت است که باعث آسیب جسمی و روان‌شناختی فرد قلدری کننده و قربانی می‌شود؛ لذا هدف این پژوهش بررسی شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان می‌باشد. نمونه این پژوهش به وسیله روش نمونه گیری در دسترس از 4 مدرسه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

مطالعۀ برنامه‌های آموزشی رشته کتابداری و اطّلاع‏رسانی برای بازنگری برنامه درسی دانشگاه علّامه طباطبائی در مقطع کارشناسی

علی جلالی دیزجی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 25-60

چکیده
  آموزش دانشگاهی از الزامات رشته کتابداری و اطّلاع‏رسانی برای تربیت نیروی انسانی ماهر مراکز اطّلاع‏رسانی است. تحقیق حاضر در پی مطالعه برنامه درسی رشته برای بازنگری و تغییر در دروس تخصّصی اجباری و اختیاری برنامه آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی در دوره کارشناسی است. مطالعه به روش اسنادی و توصیفی با مطالعه و مشاهده منابع، اسناد و مدارک ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سرفصل‏ها، مباحث و برنامه‏های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا

صغری ابراهیمی قوام؛ سید علی‏اکبر کریمیآه

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 72-104

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل سرفصل‏ها، مباحث و برنامه‏های آموزش مربیان پیش‏دبستان در کشور‏های ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا و همچنین شناخت شرایط آموزش مربیان مراکز پیش‏دبستانی در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه‏ی آنها با یکدیگر بود که با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق برای این پژوهش از روش‏تحقیق توصیفی مبتنی بر ...  بیشتر

بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب

دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 74-101

چکیده
  آموزش‏عالی، رسالت‏سنگینی در تأمین نیازهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد. از رسالت‏های مهم آن، ارتباط با جامعه و رفع نیازهای آن است. متأسفانه علیرغم اهمیَت تجربه و لزوم کاربردی کردن دروس، شاهد اجرای ضعیف واحدهای عملی در نظام دانشگاهی هستیم. نبود صلاحیت لازم در خروجی‏های آموزش‏عالی برای رفع نیازهای جامعه و ناکارآمدی ...  بیشتر

بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب

دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 30-57

چکیده
  آموزش عالی، رسالت سنگینی در تأمین نیازهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد. از رسالتهای مهم آن، ارتباط با جامعه و رفع نیازهای آنست. متأسفانه علیرغم اهمیَت تجربه و لزوم کاربردی کردن دروس، شاهد اجرای ضعیف واحدهای عملی در نظام دانشگاهی هستیم. نبود صلاحیت لازم در خروجیهای آموزش عالی برای رفع نیازهای جامعه و ناکارآمدی دانشگاهها ...  بیشتر