بررسی نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی

کریم سواری

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 191-211

چکیده
  طراحی و اجرای طرح ارزشیابی توصیفی یکی از تحولات اساسی سال‌های اخیر در آموزش‌و پرورش مقطع ابتدایی، بود که نسبت به ‌نظام سنتی از مقبولیت بیشتری برخوردار است و لذا در تحقیق حاضر دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی پیرامون نقاط قوت طرح یادشده مورد بررسی قرار گرفت. معلمان رسمی مقطع ابتدایی آمورش و پرورش ناحیه یک و سه اهواز جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

مقایسه مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پایین

کریم سواری؛ علی نوری

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 109-124

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی بالاو پایین اجراءگردید. دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطه شهرآبدانان جامعه آماری را تشکیل داده اند که از بین آنان 175 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996)، ...  بیشتر