اثربخشی تحریک الکتریکی قشر پیشانی بر حافظه کاری و تصمیم گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه

سندس کاشانی خطیب؛ شکوفه رادفر؛ سیمین بشردوست؛ مالک میرهاشمی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 119-135

https://doi.org/10.22054/jep.2020.41809.2665

چکیده
  اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی عصب-تحولی است. تصمیم‌گیری پرخطر و ضعف حافظه فعال از مؤلفه‌های این اختلال هستند که پیامدهای منفی آن‌ها شناخته‌شده است. هدف از مطالعه ارتقاء حافظه کاری و کاهش تصمیم‌گیری پرخطر توسط تحریک قشر پیشانی به‌وسیله دستگاه تحریک الکتریکی مغز در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود. روش این مطالعه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تبیین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر مبنای جهت‌گیری انگیزشی ادراک شده والدین و معلمان و میانجی‌گری نیازهای اساسی روان‌شناختی (ارائه مدلی علّی)

مریم متقیان؛ حسن پاشاشریفی؛ مالک میرهاشمی

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 141-162

https://doi.org/10.22054/jep.2018.23229.1872

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر مبنای جهت‌گیری انگیزشی ادراک شده والدین و معلمان با میانجی‌گری نیازهای اساسی روان‌شناختی است. به این منظور نمونه‌ای شامل 404 دانش‌آموز دوره متوسطه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای از دبیرستان‌های همدان انتخاب شده، سپس مقیاس‌های‌ انگیزش تحصیلی، جهت‌گیری انگیزشی ادراک شده ...  بیشتر