بررسی رابطه بین میزان فعالیت‌های پرورشی مدارس و ابعاد هویتی دانش‌آموزان

حسین اسکندری

دوره 8، شماره 25 ، آذر 1391، ، صفحه 114-137

چکیده
  کمک به رشد ابعاد گوناگونهویت دانش‌آموزان، از جمله هویت فردی، هویت اجتماعی و هویت دینی از رسالت‌هایمحوری امور تربیتی یا پرورشی است. در سندهای اخیر وزارت آموزش و پرورش که حاصلبازاندیشی‌ها و طرح‌های تحولی دهه اخیر است به کرات و در بندهای مهم روی واژه «هویت»تأکید شده است. بنابراین حوزه‌ای از پژوهش‌های کاربردی می‌تواند به توصیف ...  بیشتر

شخصیت و رضایت زناشویی

بتول احدی؛ حسین اسکندری

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 57-108

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5997

چکیده
  در این پژوهش رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی ۴۰۰ زن از مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. از آزمودنی ها خواسته شد تا پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ و NEO-FFI را تکمیل کنند. از روش های آماری توصیفی و همچنین ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین عامل روان رنجور ...  بیشتر

مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی

مریم اسماعیل نصب؛ حسین اسکندری

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1385، ، صفحه 78-90

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5971

چکیده
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به بررسی روایت ها و استعاره های گروهی از افراد افسرده و مضطرب در مقایسه با افراد عادی می پردازد . استعاره از مفاهیم بنیادین بین رشته ای است که در سال های اخیر به نقش اساسی آن در ابعاد مختلف روانشناسی از جمله تشخیص و درمان اختلالات روانی بیش از پیش توجه می شود . در این پژوهش ، ۷ بیمار افسرده و ۵ بیمار مضطرب ...  بیشتر

بررسی همه گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان ۱۵ - ۷ ساله شهر تهران

شهرام محمدخانی؛ حسین اسکندری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5961

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع مشکلات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر تهران صورت گرفت. به همین منظور ۱۰۰۰ نفر از دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از فرم های معلم و والدین پرسشنامه علایم رفتاری مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده در کل ۳۲/۷ درصد دانش آموزان ...  بیشتر