نویسنده = بابائی منقاری، محمد مهدی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

دوره 14، شماره 49، پاییز 1397، صفحه 85-117

10.22054/jep.2019.12083.1436

شیوا علیپور؛ محمد مهدی بابایی منقاری؛ محمد عباسی؛ حسین داودی


2. الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه

دوره 13، شماره 45، پاییز 1396، صفحه 163-181

10.22054/jep.2017.8149

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه