شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی درمدارس ابتدایی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش

صدیقه عباسعلی نژاد؛ ایراندخت فیاض؛ فیروز رازنهان؛ علی خورسندی طاسکوه

دوره 18، شماره 66 ، دی 1401، ، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69066.3675

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی در مدارس ابتدایی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است. روش پژوهش توصیفی بود که به شکل میدانی و به‌صورت کیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه افراد مطلع در خصوص تعلیم و تربیت، سند تحول آموزش و پرورش، مدیران و معلمان مقطع ابتدایی بود که با استفاده ...  بیشتر

نمودشناسی تفسیری افق‌ها، تنگنا‌ها و راهکارهای برنامه معلم‌پژوهنده به مثابه اقدام‌پژوهی بر پژوهشگری معلمان

ایراندخت فیاض؛ آنیتا همایونفرد؛ سید مهدی سجادی؛ رضا ساکی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 91-117

https://doi.org/10.22054/jep.2020.42576.2685

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، بررسی افق‌ها، تنگنا‌ها و راهکارهای برنامه معلم‌پژوهنده به مثابه اقدام‌پژوهی بر پژوهشگری معلماناست. برای درک تجربه زیسته معلمان پژوهنده از روش نمودشناسی تفسیری و جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روش تحلیل محتوا به روش کیفی استفاده شده است. نمونه‌های پژوهش شامل 20 نفر (10 مرد و 10 زن) از معلمان و دبیران شرکت‌کننده ...  بیشتر

تاثیر داستان‌های فکری فیلیپ کم بر رشد خلاقیت کودکان دوره آمادگی شهر تهران

کاوه رستمی؛ ایراندخت فیاض؛ امید قاسمی

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7016

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر داستان­های فکری فیلیپ­کم بر رشد خلاقیت کودکان دوره آمادگی در شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کودکان دوره آمادگی در سال تحصیلی 91-90 شهر تهران بودند، که با استفاده روش نمونه گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از بین آن­ها 30 کودک به­عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر مبنای برنامه ریزی چند بعدی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی

باقر حسنوند؛ سجاد صفری؛ ایراندخت فیاض؛ سیمین بازرگان

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 119-138

چکیده
  اهمیت آموزش و پرورش پیش از دبستان در دوران کودکی در کیفیت بخشی به زندگی کودکان و تاثیر آن بر سال های تحصیل و پس از آن واضح و مبرهن بوده و در پژوهش های بسیاری نیز به اثبات رسیده است . آنچه ضروری است ک بیشتر به آن پرداخته شود، کیفیت این آموزش ها است. آموزش های متداول برای دوره (آمادگی/پیش از دبستان) در جامعه امروزمان، کمتر از برنامه، رویکرد ...  بیشتر

بررسی رابطه میزان عمل به احکام دین با بهداشت روانی معلمان ابتدایی

ایراندخت فیاض؛ آرش ترابی

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 129-154

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه میزان عمل به احکام دین با بهداشت روانی معلمان ابتدایی در سال تحصیلی 92_91 پرداخته است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان فراشبند است و نمونه پژوهش شامل 100نفر از معلم ابتدایی(50 نفر معلم زن، 50نفر معلم مرد) است که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از پرسشنامه معبد ...  بیشتر