ساخت و رواسازی پرسشنامه یاری‌گری

ریحانه رحیمی؛ شیرین رشیدی

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 152-178

https://doi.org/10.22054/jep.2024.74024.3852

چکیده
  یاری­گری که یکی از انواع رفتار جامعه­پسند است به اقدام یا فعالیت دواطلبانه­ای اشاره دارد که فرد در جهت کمک به دیگران بدون داشتن هرگونه چشم داشت یا انتظاری نشان می­دهد. در این پژوهش هدف ساخت ابزاری روا و پایا جهت اندازه­گیری سازه یاری­گری بود. پرسشنامه یاری­گری براساس مطالعه پیشینه توسط پژوهشگران طراحی و با نظر متخصصین ...  بیشتر

اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی فهرست شادکامی پمبرتون

الهام مقیمی؛ محترم نعمت طاوسی

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 163-183

https://doi.org/10.22054/jep.2018.26036.1990

چکیده
  برای بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی فهرست شادکامی پمبرتون (هرواس و وازکز، 2013)، 677 (481 زن، 196 مرد) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 به شیوه نمونه‏برداری مرحله‏ای انتخاب شدند و به فهرست شادکامی پمبرتون پاسخ دادند. با محاسبه همبستگی هر مادّه با نمره کل و تحلیل عاملی تأییدی مادّه‏های فهرست، مادّه‏‏ای حذف نشد. ...  بیشتر