تهیه و ساخت مقیاس باورهای وجودی بر اساس قرآن کریم (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی) در بین افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلورزیس (ام اس)

پریسا پرن؛ مسعود آذربایجانی؛ علی دلاور

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7980

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی مقیاس باورهای وجودی بر اساس قرآن کریم (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی) در بین افراد مبتلا به مولتیپل اسکلورزیس (ام اس) بود. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه مبتلایان به ام اس بیمه­شده تأمین اجتماعی مراجعه­کننده به داروخانه 13 آبان، 29 فروردین، هلال احمر و شهید کاظمی در شهر تهران تشکیل دادند ...  بیشتر