آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف

محمود گلزاری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5955

چکیده
  قرار عاشقانه با جنس مخالف در بین نوجوانان ایرانی رو به افزایش است، به طوری که در سه سال گذشته، چند بررسی با حدود ۸۰۰۰ دانش آموز دبیرستان های تهران، قم و گچساران و ۱۳۰۰ نفر دختر ساکن در خوابگاه های دانشجویی در شهر تهران انجام شده است و در آن ۳۰ تا ۷۰ درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که با جنس مخالف ارتباط صمیمانه داشته و قرار عاشقانه گذاشته ...  بیشتر