نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه‌ی ادراک از جوّ کلاس و تعلل‌ورزی دانشجویان

منصور سلمانی؛ احمد خامسان؛ محمدرضا اسدی یونسی اسدی یونسی

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 141-169

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7765

چکیده
  پژوهش‌های گذشته ارتباط بین باورهای انگیزشی با جوکلاس و تعلل‌ورزی را نشان داده‌اند. در پژوهش حاضر ضمن ارائه‌ی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی محیط یادگیری کلاس (جوّ کلاس)، نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطۀ ادراک از جوّ کلاس و تعلل‌ورزی دانشجویان بررسی شده است. ۱۹۶ دانشجوی دانشگاه بیرجند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و ...  بیشتر

پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس سبک‌های عاطفی

رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی؛ منصور بیرامی؛ جواد عینی‌پور

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 81-95

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4087

چکیده
  تعلل­ورزی یعنی به تعویق­انداختن انجام کار و یا تمایل به انجام آن در دقایق پایانی. تعلل­ورزی موجب درجات بالایی از اضطراب و افسردگی در دانش­آموز شده و باعث تجربه هیجانات منفی می­گردد. یکی از مقوله­های مؤثر بر تعلل­ورزی، فقدان تنظیم هیجانی و ناتوانی در خود­تنظیمی هیجانی است. سبک­های تنظیم هیجانی را شامل سبک پنهان­کاری، ...  بیشتر