تاب‌آوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی

زهرا قلی پور؛ سید علی مرعشی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 135-155

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4121

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب­آوری و هم­چنین آزمون نقش واسطه­ای تاب­آوری در رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی انجام پذیرفت. در این پژوهش تعداد 300 نفر (169 دختر و131 پسر­) از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله­ای به­عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت­کنندگان ...  بیشتر