اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی

حسین زنگنه؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ علی دلاور

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 87-111

چکیده
  نظریه­ی یادگیری زایشی از جمله نظریه­هایی است که به آموزش در عصر دانش توجه داشته و به دنبال پرورش آن دسته از مهارت­ها و قابلیت­هایی در یادگیرندگان است که آن­ها بتوانند آموخته­های خود را پایه­ای برای کسب مهارت­ها و شایستگی­های بعدیشان قرار دهند. به عبارتی به زایش و خلق دانش دست پیدا کنند. پژوهش حاضر در راستای مدل­سازی ...  بیشتر