اثر‌بخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش و حافظه‌ی کاری کودکان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری

مینا فتحی آشتیانی؛ مهناز اخوان تفتی؛ ملوک خادمی

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 125-141

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.7042

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش حافظه کاری کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری انجام شده است. پژوهش به شیوه‌ی آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه مورد مطالعه‌ شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مراجعه‌کننده به مراکز ویژه یادگیری شهر تهران بود. از بین ...  بیشتر