روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان

لیلا ذوقی؛ منیر کاکاوند؛ عسگر چوبداری

دوره 15، شماره 51 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 195-210

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.40560.2622

چکیده
  اضطراب امتحان پدیده‌ای گسترده است که با عملکرد مختل در امتحانات تحصیلی همراه است و می‌توان آن را رایج‌ترین ترس در میان دانش آموزان و دانشجویان دانست. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی با اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان انجام شد. به‌منظور دستیابی به این هدف از میان 1042 نفر دانشجوی دختر و پسر ...  بیشتر