نقش موبایل در ارتقاء سیستم آموزشی و خدمات مرتبط با آن

مهدی شاه محمدی؛ محمدحسن ترابی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1389، ، صفحه 138-149

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6030

چکیده
  موبایل یا تلفن همراه وسیله ای است که اگرچه در ابتدا تجملی در نظر گرفته می شد، اما رفته رفته با کاهش قیمت و افزایش کارایی هایش به یک ابزار ضروری تبدیل گشته است. امروزه همه قشرها از پیر تا نوجوان گرفته بدون تلفن همراه خود سردرگم هستند و بدون آن بسیاری از امور روزمره علی الخصوص برای جوانان و نوجوانان غیرممکن است. برای این قشر این وسیله نه ...  بیشتر