بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی نهفته درس اندیشه اسلامی دوره کارشناسی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

علی محبی؛ نعمت الله موسی پور

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1389، ، صفحه 69-87

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6027

چکیده
  یکی از برنامه های اجرا شده در نظام های آموزشی «برنامه درسی تجربه شده» می باشد که مطالعات و تحقیقات زیادی روی آن صورت گرفته است. برنامه درسی تجربه شده دارای سطوح مختلفی است که برنامه درسی نهفته در سطح اول آن قرار دارد. این برنامه درسی متأثر از عوامل مختلفی است که در این تحقیق برای سهولت کاربه چهار دسته کلی با عنوان، آموزشی، اجتماعی، ...  بیشتر

میزان ثبات مدیریت مدارس

نعمت الله موسی پور؛ فریبرز ذرتاج

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 117-134

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5979

چکیده
  ثبات مدیریت از جمله مباحث مناقشه برانگیز در حوزه دانش مدیریت است. ثبات مدیریت به همان میزان که طرفدار دارد، مخالف نیز دارد. در این مقاله پرداختن به مجادله های نظری مد نظر نیست و هدف آن است که واقعیتهای سازمان آموزش و پرورش در سطح خرد آن؛ یعنی مدیریت مدرسه بررسی و تصویری از آنها ارائه شود. بر همین اساس، هفتاد و دو مدرسه که دارای سابقه ...  بیشتر