تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب و یادگیری دانش آموزان

اسماعیل بیابانگرد؛ رسول کرد نوقابی؛ علی اکبر سیف

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 13-33

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5958

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب مورد تدریس و نیز بر یادگیری دانش آموزان بوده است. بدین منظور، ۲۰ دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی به عنوان سخنران، یک مطلب درسی را به ۲۰۰ دانش آموز سال اول دبیرستان با روش سخنرانی آموزش دادند. پیش از این آموزش، به ۱۰ نفر از سخنرانان در گروه مسلط و ۱۰ نفر در گروه ...  بیشتر

مقایسه اولویت های ارزشی والدین و نوجوانان شهر تهران

اسماعیل بیابانگرد

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1384، ، صفحه 73-96

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2005.5953

چکیده
  ارزش ها، مبانی مهمی هستند که پایه بینش و کنش انسان را تشکیل می دهند. در جامعه ما با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و تغییرات ارزشی پدید آمده در سال های جنگ، سازندگی و اصلاحات و همچنین گسترش رسانه های جمعی در سال های اخیر که موجب آشنایی بیشتر افراد جامعه، به ویژه نوجوانان با ارزشها و هنجارهای جوامع دیگر شده است، بررسی، شناخت و مقایسه چگونگی ...  بیشتر