تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاس‌های هیجان مرتبط با کلاس درس (CRES)

بهزاد ستاری؛ حسین پور شهریار؛ امید شکری

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5556

چکیده
  در نظریه کنترل- ارزش، هیجان­های پیشرفت به­عنوان هیجان­هایی که با فعالیت­ها و پیامدهای پیشرفت پیوند خورده­اند تعریف می­شوند. تأثیر هیجان­های پیشرفت بر جوانب مختلف زندگی و پیشرفت تحصیلی در پژوهش­های متعددی به اثبات رسیده است. بااین‌حال تمرکز صرف بر هیجان اضطراب و عدم توجه به این دسته از هیجان­ها در نظام آموزشی و فقدان ...  بیشتر