نورون های آیینه ای و یادگیریِ مشاهده ای

علی اکبر سیف؛ فرحناز کیان ارثی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1389، ، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6028

چکیده
  در گذشته، رابطۀ بین نظریه های سنتی یادگیری در روان شناسی و نظریه های نوروفیزیولوژی رابطۀ نزدیکی نبود. اما به تازگی یافته های نو در علوم عصب شناسی برای پدیده های یادگیریِ گاه پیچیده، مانند یادگیری مشاهده ای، مکانیسم های عصبی نسبتاً ساده ای کشف کرده اند که یکی از آنها نورون های آیینه ای است. این نورون ها نشان می دهند که مغز چگونه فعالیتی ...  بیشتر

میزان هماهنگی بین رشته های تحصیلی و هوش های چندگانه، و تأثیر این هماهنگی بر نگرش نسبت به رشته های تحصیلی

مهرناز اسحاق نیا؛ علی اکبر سیف

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 51-64

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5995

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان هوش های چندگانه (نظریه گاردنر) و رشته های تحصیلی (ریاضی-فیزیک، علوم تجربی، و علوم انسانی) و نیز بررسی تأثیر هماهنگی میان رشته های تحصیلی و هوش های چند گانه بر نگرش نسبت به آن رشته ها انجام گرفته است. بدین منظور، پرسشنامه های هوش های چند گانه مکنزی و سنجش نگرش نسبت به رشته تحصیلی ویژه دانش آموزان دبیرستانی ...  بیشتر

تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب و یادگیری دانش آموزان

اسماعیل بیابانگرد؛ رسول کرد نوقابی؛ علی اکبر سیف

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 13-33

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5958

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب مورد تدریس و نیز بر یادگیری دانش آموزان بوده است. بدین منظور، ۲۰ دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی به عنوان سخنران، یک مطلب درسی را به ۲۰۰ دانش آموز سال اول دبیرستان با روش سخنرانی آموزش دادند. پیش از این آموزش، به ۱۰ نفر از سخنرانان در گروه مسلط و ۱۰ نفر در گروه ...  بیشتر

تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان دوم راهنمایی شهر تهران

نورعلی فرخی؛ علی اکبر سیف

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1384، ، صفحه 13-32

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2005.5950

چکیده
  پژوهشی حاضر به منظور بررسی تاثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان انجام گرفته است. در این پژوهش نمونه ای با حجم ۱۶۳ نفر (۸۳ دختر و ۸۰ پسر) از دانش آموزان منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران مشارکت داشتند. آزمودنی ها که براساس پاسخ به پرسشنامه سبک های تفکر (بعد کارکرد) و معدل سال اول راهنمایی (کمتر از ۱۶) انتخاب ...  بیشتر