مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

یوسف کریمی؛ محمود خباز؛ یوسف حبیبی؛ نادر کریمیان

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5445

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه تاب­آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار کانون­های اصلاح تربیت و نوجوانان عادی جنوب شهر و حومه تهران انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان بزهکار کانون­های اصلاح تربیت شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس راهنمایی و دبیرستان جنوب شهر و حومه تهران بود. روش نمونه­گیری در جامعه عادی به صورت ...  بیشتر

تبیین عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌ساز

علی دلاور؛ زهرا شعبانی؛ یوسف کریمی؛ فریبرز درتاج

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 45-79

https://doi.org/10.22054/jep.2016.1582

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین رابطه عوامل روان‌شناختی، اجتماعی با نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌سازاست. روش پژوهش، همبستگی و پیش بین بر اساس تعداد متغیرها و جدول کرجسی و مورگان (1970)  با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای حجم نمونه 370 نفر انتخاب شدند و برای گردآوری داده‌ها از آزمون‌های شخصیتی (Neo)، خوش‌بینی، خودکارآمدی عمومی شوآرتز، انگیزش ...  بیشتر

تأثیر چارچوب بر انتخاب: تعامل بین درگیری هیجانی و خطرپذیری

فاطمه تقی یاره؛ یوسف کریمی

دوره 6، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6024

چکیده
  این مقاله شرایط پدیدآیی اثر چارچوب را بررسی می کند. این سازه در مطالعات مختلف پدیدۀ باثباتی نیوده و لذا پژوهشگران از دهۀ 80 میلادی در پس شناسایی علل تغییرات آن بوده اند. پژوهش حاضر با هدف تشخیص متغیرهای مؤثر بر سازه مورد بحث، و همچنین حل وفصل تناقضات موجود پیرامون نحوه تأثیرات این متغیرها به انجام رسید. 551 نفر از دانشجویان دختر و پسر ...  بیشتر