تأثیر منطقه‌بندی بر برآورد پارامتر توانایی و رتبه‌بندی آزمودنی‌ها در آزمون‌های بزرگ مقیاس

جلیل یونسی؛ سید امین موسوی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 1-40

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.63068.3450

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ادغام سهمیه‌بندی در برآورد توانایی (پیش از رتبه بندی) و نیز رتبه‌بندی آزمودنی‌ها در آزمون‌های بزرگ مقیاس (مثل کنکور سراسری) انجام شد. طرح این پژوهش در زمرۀ طرح‌های پیمایشی است. به دلیل این که هدف این پژوهش تحلیل داده‌هایی است که قبلاً طی یک طرح پیشین توسط سازمان سنجش جمع‌آوری شده‌اند، این طرح را می‌توان ...  بیشتر