بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگی‏های جمعیت شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکترای روان‏شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول) hs_ahmadi@yahoo.co

2 - کارشناسی ارشد روان‏شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

3 - دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 
این پژوهش به منظور بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با سن و جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی صورت پذیرفت. به این منظور 667 نفر از تمام دانشکده‏های دانشگاه علامه طباطبائی که همگی کاربر اینترنت بودند، از طریق روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و از آنان آزمون 20 سؤالی اعتیاد به اینترنت یانگ گرفته شد. از بین این افراد 6 نفر یعنی 9/0 درصد معتاد به اینترنت و 97 نفر یعنی 14.5 درصد کاربران در معرض خطر بودند. این نتیجه نشان می‏‏دهد که میزان شیوع اعتیاد به

کلیدواژه‌ها


امیدوار، احمد؛ صارمی، علی اکبر. (1381).  اعتیاد به اینترنت، نشر تمرین.
سهرابی، فرامرز؛ مقالات همایش اسلام و آسیب‏های اجتماعی.
فیروز بخت، مهرداد. (1380) اعتیاد به اینترنت؛ سروش97.
قاسم زاده لیلی، شهرآرای مهرناز، مرادی علیرضا؛ بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تنهایی و عزت نفس در دانش‏آموزان دبیرستانی شهر تهران؛ فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 89.