رابطه آموزش با ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران

رزیتا سپهرنیا؛ علی دلاور ‏؛ سیدرضا صالحی امیری

دوره 11، شماره 38 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-28

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه میان آموزش و ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران می باشد. گروه نمونه شامل 350 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان فرهنگی در سازمان های صدا و سیما، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس، استانداری ها و معاونت های فرهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی در 31 استان کشور ...  بیشتر