نویسنده = محمد رضا وحدانی اسدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 79-110

داریوش نوروزی؛ محمد رضا وحدانی اسدی؛ زهرا روحانی؛ معصومه جمشید زاده کیاسرایی