تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر تقویت کنجکاوی بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی

عبالرحمان جریحی؛ هاشم فردانش؛ مسعود گرامیپور

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 181-196

چکیده
  کنجکاوی از جانب اکثریت عمده روانشناسان و اندیشمندان به‌عنوان مؤلفه ارزشمندی در انگیزش و یادگیری شناخته‌شده است. طراحان آموزشی و مربیان می‌توانند با ایجاد کنجکاوی در دانش آموزان، تمایل به یادگیری را در آنان برانگیزانند. در این تحقیق، تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر راهبردهای تقویت کنجکاوی در یادگیری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی ...  بیشتر

میزان دستیابی یادگیرنده‏ها به اهداف یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی با الگوی طراحی یادگیری زایشی

حسین زنگنه؛ حمیده جعفری‏فر؛ هاشم فردانش

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 74-96

چکیده
  الگوی طراحی یادگیری زایشی براساس نظریه یادگیری زایشی ویت راک (1974) تدوین شده است و تأکید بر نقش فعال یادگیرنده در جریان یادگیری با استفاده از خلق رابطه‏ها و معناها دارد. در این پژوهش سؤال تحقیق عبارت بود از: آیا یادگیرنده‏های آموزش دیده با استفاده از الگوی طراحی یادگیری زایشی عملکرد بهتری نسبت به یادگیرنده‏های آموزش دیده با الگوی ...  بیشتر

مبانی و ویژگی های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش کاری

مسعود مرادی؛ هاشم فردانش

دوره 7، شماره 20 ، شهریور 1390، ، صفحه 95-130

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6036

چکیده
  از عناصر مهم نظام تعلیم و تربیت در کنار سایر عوامل نظام آموزشی، رویکردها، الگوها و روش های تدریس است. تدریس فعالیتی است که در کانون و نقطه تلافی همه عناصر آموزشی قرار دارد و مهمترین عملکرد معلم در کلاس درس محسوب می باشد که زمینه را برای یادگیری فراهم می سازد. تدریس فرایند تسهیل کننده یادگیری است. از آنجا که با هر روشی نمی توان هر موضوعی ...  بیشتر