نویسنده = میرمحمد تبار، سید عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ جهت‌‏گیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی دانشجویان

دوره 11، شماره 35، بهار 1394، صفحه 123-135

حسن محمودیان؛ هادی صفریان؛ حسین هاشمزاده واعظ؛ سید عبدالله میرمحمد تبار؛ شیرین رضوانی فر