نویسنده = درتاج، فریبرز
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای در رویارویی با اپیدمی کرونا

دوره 16، شماره 55، بهار 1399، صفحه 137-155

10.22054/jep.2020.52469.3002

فریبرز درتاج؛ مسلم دانش پایه؛ فضل الله حسنوند؛ سیدعلی موسوی


2. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 1-13

10.22054/jep.2019.24967.1948

فرشته هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ بیتا نصرالهی