رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با اهمال‌کاری و ‏خودناتوان‌سازی

سمیه سلطان نژاد؛ اسماعیل سعدی پور؛ حسن اسدزاده

دوره 11، شماره 38 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.3927

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تعیین رابطه­ی سبک­های فرزندپروری ادراک شده با اهمال­کاری و خود­ناتوان سازی بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.بدین منظور از طریق نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای150 دانش­آموز پایه­ی سوم دبیرستان­های شهر کرج انتخاب شدند و پرسشنامه­های سبک­های فرزندپروری، سهل­انگاری و خودناتوان­سازی را ...  بیشتر