نقد و بررسی روش تصورات ذهنی هدایت شده سیمونتن

کاترین فکری؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1385، ، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5988

چکیده
  تصورات ذهنی هدایت شده یک روش ذهنی است که بر پایه استفاده آگاهانه از قوه تخیل برای ایجاد تغییرات سریع در جسم و روح استوار است. برای اجرای این تکنیک شیوه های مختلفی وجود دارد. لیکن در روش سیمونتن تلقینات آگاهانه مثبت و مستقیم درباره مبارزه با بیماری و بدست آوردن سلامتی استفاده می شود. این روش که برای بیماران سرطانی مورد استفاده قرار می ...  بیشتر