کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 7
1. سلامت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش هیجانی

دوره 13، شماره 44، تابستان 1396، صفحه 49-58

10.22054/jep.2017.7979

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ رویا داداللهی ساراب


3. رابطه هوش هیجانی بار – آن و مؤلفه‌های آن با دین‌داری نوجوانان

دوره 12، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 79-102

10.22054/jep.2016.7384

محمد رضائی؛ فریبرز درتاج؛ ابراهیم مهرعلیان


4. اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو (غیر منضبط)

دوره 12، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 103-128

10.22054/jep.2016.7385

اسماعیل سلیمانی؛ علی شیخ الاسلامی؛ مهناز موسوی


6. مقایسه هوش هیجانی در کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی

دوره 7، شماره 21، پاییز 1390، صفحه 73-89

10.22054/jep.2011.6042

بهرامعلی قنبری؛ علیرضا مقدس