نویسنده = ابراهیمی قوام، صغری
تعداد مقالات: 10
1. اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی و حل مسأله‌ی کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دبستان

دوره 13، شماره 43، بهار 1396، صفحه 101-118

10.22054/jep.2017.7763

سمیه سیفی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ حسن عشایری؛ نور علی فرخی؛ فریبرز درتاج


2. تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان

دوره 11، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 19-33

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ صغری ابراهیمی قوام


3. تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان

دوره 10، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 94-109

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهیمی قوام


4. مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز

دوره 10، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 1-20

عبداله معتمدی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ یوسف اعظمی؛ حامد چوپان؛ یونس دوستیان