نویسنده = یوسف کریمی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22054/jep.2016.5445

یوسف کریمی؛ محمود خباز؛ یوسف حبیبی؛ نادر کریمیان


2. تبیین عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌ساز

دوره 12، شماره 39، بهار 1395، صفحه 45-79

10.22054/jep.2016.1582

علی دلاور؛ زهرا شعبانی؛ یوسف کریمی؛ فریبرز درتاج


3. تأثیر چارچوب بر انتخاب: تعامل بین درگیری هیجانی و خطرپذیری

دوره 6، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 1-17

10.22054/jep.2011.6024

فاطمه تقی یاره؛ یوسف کریمی