بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضیایی مهر، علی [1] دکتری آموزش زبان انگلیسی ومدیرکل دفتر صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • ضرغامی، محمد حسین [1] استادیار گروه سنجش و اندازه گیری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انیستیتوی سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی