شادکامی براساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری سازگاری

اعظم حسین پور؛ کاترین وزیری؛ نسرین باقری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 126-151

https://doi.org/10.22054/jep.2024.77531.3964

چکیده
  چکیده از دوره‌های مهم تاثیرگذار در رشد و سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، دوران نوجوانی هر فردی است که شکل‌گیری شخصیت و هویت‌یابی در این دوره حساس شکل می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی شادکامی براساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری سازگاری در نوجوانان بود. روش پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان

مراد عبدی ورمزان؛ فتانه حسنی جعفری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 225-247

https://doi.org/10.22054/jep.2022.62847.3443

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان انجام گرفت. روش مورداستفاده در ساخت مقدماتی گویه‌ها مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای مفاهیم نظری و اعتباریابی از طریق متخصصان با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا (لاوشه، 1975) و شاخص روایی محتوا (والتز و باسل، 1981) بود. برای بررسی اعتبار و نیز ساختار عاملی مقیاس از مدل‌یابی ...  بیشتر

تحلیل کانونی رابطۀ بین امنیت در مدرسه و مشارکت فعّال در آن

محمدحسین خانی؛ عنایت اله زمانپور؛ سیده خدیجه مرادیان گیزه رود

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 207-221

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7767

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ امنیت در مدرسه با مشارکت فعّال در آن صورت پذیرفت؛ بدین­صورت که 322 نفر از کلیۀ دانش‏آموزان دبیرستان­های دولتی در شهر ری با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس‏های اصلاح­شدۀ امنیت در مدرسه اسکیبا، سیمون، پترسون و فورد (2006) و مشارکت فعّال وانگ، ویلت و اسکلتس (2011) پاسخ دادند. داده‏ها ...  بیشتر

عوامل خطر‏ساز و حفاظت‏کننده مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان کشور

دکتر شهرام محمدخانی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 38-69

چکیده
  مصرف‏الکل،‏ سیگار و سایر مواد در میان نوجوانان یکی از مهمترین مشکلات‏بهداشتی جوامع است. پژوهش‏حاضر به منظور بررسی عوامل خطر‏ساز و حفاظت‏کننده مرتبط با مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان 18-13 کشور انجام شد. 2538 نفر از دانش‏آموزان‏راهنمایی و متوسطه و پیش‏دانشگاهی مشغول به تحصیل در (85-1384) از ده استان کشور (1255 دختر و ...  بیشتر

آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف

محمود گلزاری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5955

چکیده
  قرار عاشقانه با جنس مخالف در بین نوجوانان ایرانی رو به افزایش است، به طوری که در سه سال گذشته، چند بررسی با حدود ۸۰۰۰ دانش آموز دبیرستان های تهران، قم و گچساران و ۱۳۰۰ نفر دختر ساکن در خوابگاه های دانشجویی در شهر تهران انجام شده است و در آن ۳۰ تا ۷۰ درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که با جنس مخالف ارتباط صمیمانه داشته و قرار عاشقانه گذاشته ...  بیشتر